Harfové hrátky pod lípou, foto: Hana Herrlich

Spustit prezentaci